Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Spoorakkerweg 1, Udenhout
Bel ons
013-5110050
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapiefeelgood.nl
Bekijk onze facebook
Facebook

Fysiotherapie Feelgood heeft haar prestaties contractueel vastgelegd met alle zorgverzekeraars welke zich
hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland. Dit houdt in dat, met uitzondering van de zorgverzekeraars
die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Hierbij gelden de
tarieven die contractueel zijn overeengekomen. Deze tarieven verschillen per verzekeraar. Wilt u weten wat
de tarieven zijn dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indien uw zorgverzekeraar een restitutiepolis hanteert, blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van
de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie Feelgood.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Feelgood

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst
  tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat
  geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Elegance vrij om
  zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook
  wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de
  buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.