Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Spoorakkerweg 1, Udenhout
Bel ons
013-5110050
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapiefeelgood.nl
Bekijk onze facebook
Facebook

Kwaliteit is een belangrijk streven bij fysiotherapie Feel Good. De kwaliteit van de praktijk wordt getoetst
door een online CQ vragenlijst (patiënten tevredenheid). Op basis van de uitkomsten uit deze vragenlijst
kunnen we onze praktijk nog verder ontwikkelen en het beleid nog verder aanscherpen. Er zal aan u toestemming
gevraagd worden voor het opsturen van een vragenlijst. De uitkomsten worden anoniem verwerkt. Indien u geen
medewerking wilt verlenen aan deze kwaliteitsbewaking kunt u dit kenbaar maken aan uw therapeut. Wij zorgen
er dan voor dat u geen uitnodiging ontvangt. Fysio Optima

Kwaliteit

Via onderstaande links vindt u informatie over: